Regulamin platności online

REGULAMIN PŁATNOŚCI

za usługi świadczone przez FOKA Hostel

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Treść regulaminu reguluje sposób rezerwacji i płatności za zakupione usługi w FOKA Hostel.
 2. Podmiotem świadczącym usługi jest Fariram Invest Sp. z o. o., NIP 8971865965, z siedzibą przy ul.Tęczowa 36, 53-602 Wrocław, adres mailowy: fariraminvest@gmail.com, tel. +48 723905858.
 3. Konto bankowe do obsługi płatności od klientów prowadzone jest w nr konta: 35 1090 2398 0000 0001 4241 4352.
 4. Przyjmowanie płatności gotówkowych oraz za pomocą karty płatniczej odbywa się w recepcji hostelu. Pracownik recepcji wystawia rachunek potwierdzający dokonaną płatność.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest SIBS Pagamentos S.A. z siedzibą pod adresem: Rua Soeiro Pereira Gpmes, Lote 1, 1649-031, Lizbona, Portugalia, zarejestrowany w Banco de Portugal pod nr 8703, NIP 509776965, tel. +351 217 813 000
 6. Dostępne formy płatności:

  * Karty płatnicze:

 • – Visa
 • – Visa Electron
 • – Mastercard
 • – MasterCard Electronic
 • – Maestro

* BLIK

* Przelew online

7. Wszelkie pytania dotyczące sposobu płatności oraz stanu dokonanych płatności należy kierować na adres e-mail: fokahostel@gmail.com.

REZERWACJA

1. Rezerwacji w FOKA Hostel można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej https://fokahostel.pl/rezerwacja, mailowo pod adresem e-mail: fokahostel@gmail.com. oraz telefonicznie pod numerem: +48 723 905 858.

2. W celu dokonania rezerwacji należy podać co najmniej: imię i nazwisko osoby rezerwującej, datę przyjazdu i wyjazdu, liczbę gości, liczbę rezerwowanych miejsc oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail).

3. Rezerwacja każdorazowo musi zostać potwierdzona przez hostel drogą mailową lub telefonicznie.

4. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatka w terminie i wysokości określonego w potwierdzeniu dokonania rezerwacji przesłanej na adres mailowy podany w rezerwacji.

OPŁATY i ZWROTY

 1. W celu realizacji usług realizowanych przez FOKA Hostel wykorzystywane są wybrane sposoby płatności:

◦ płatność przelewem na konto bankowe podane w potwierdzeniu rezerwacji
◦ płatność kartą płatniczą
◦ płatność online poprzez system SIBS Pagamentos S.A.
◦ płatność gotówką w recepcji hotelu.

 • Klient ma prawo wybrać metodę płatności spośród wymienionych powyżej opcji.
 • Do prawidłowej realizacji płatności Klient powinien postępować zgodniez instrukcjami:
  ◦ dostarczonymi przez Hostel dla płatności przelewem na konto bankowe, płatnością kartą kredytową oraz płatności w recepcji
  ◦ dostarczonymi przez SIBS Pagamentos S.A.
 • Przy potwierdzeniu rezerwacji klient otrzymuje e-mailem link do płatności umożliwiający dokonanie płatności online za pomocą systemu płatności SIBS Pagamentos S.A.
 • Wybierając sposób płatności za pośrednictwem serwisu SIBS Pagamentos S.A. Klient akceptuje warunki obsługi płatności określone przez firmę SIBS Pagamentos S.A.
 • Hostel uznaje płatność w momencie uznania konta bankowego Hostelu lub, w przypadku płatności za pośrednictwem systemu SIBS Pagamentos S.A., w momencie otrzymania potwierdzenia dokonania płatności z systemu SIBS Pagamentos S.A.
 • Płatności są w większości przypadków realizowane najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego. Hostel nie ma wpływu na czas realizacji i nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego czasu.
 • Klient wpłaca wyliczony zadatek w jeden z dostępnych w systemie sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do Hostelu.
 • Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji r
 • W przypadku anulacji rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia pobytu anulacja jest bezpłatna. Hostel zobowiązany jest w terminie 21 dni do zwrotu pełnej kwoty zadatku na kartę lub konto, z którego była płatność.
 • W przypadku anulacji rezerwacji poniżej 2 dni przed datą przyjazdu zadatek pozostaje w Hoteslu. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconego zadatku.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta Hostel dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Reklamacje dotyczące płatności należy składać drogą elektroniczną na adres E-mail: fokahostel@gmail.com.
2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej płatności w ciągu 14 dni od zaistnienia sytuacji.
3. Hostel rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni i informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia pocztą elektroniczną na adres, z którego zgłoszenie zostało wysłane.
4. Reklamacje dotyczące działania systemu Blue Media S.A. powinny być kierowane bezpośrednio do Blue Media S.A.
5. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za płatności, które do niego nie trafiły z powodu niestosowania się przez Klienta do instrukcji dotyczących sposobu wykonania płatności.
6. W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.